Welke onkosten mag je als nanny gastouder niet opvoeren?


  • Kosten waar een vergoeding voor is ontvangen en niet worden meegenomen in de omzet. Stel dat de vraagouder de kosten vergoedt voor eten en luiers van het opvangkind. In het geval de gastouder deze bijdrage niet meeneemt in haar omzet, kunnen de kosten ook niet worden afgetrokken.
  • Werkkleding, mits er een zakelijk verband is tussen de werkkleding en het werk als gastouder en een duidelijk zichtbaar logo bevat van tenminste 70 cm2 oppervlakte.
  • Kosten voor persoonlijke verzorging van de gastouder.
  • Boetes (o.a. verkeers- en belastingboetes) Opmerking
  • Kosten voor een niet-zelfstandige werkruimte in de (privé)woning zijn zoals eerder vermeld niet aftrekbaar. Dit geldt o.a. voor de extra kosten voor gas, elektra en water en ook voor de inrichtingskosten. De kosten voor veiligheid en voorzieningen, die specifiek voor de opvang als gastouder zijn aangeschaft, kunnen mogelijk voor aftrek in aanmerking komen. Denk hierbij aan een kinderstoel of box waarbij de noodzaak voor veilige opvang aantoonbaar is.
  • Kosten voor een niet-zelfstandige werkruimte in de (privé)woning. Hieronder vallen ook de kosten voor gas, water en elektra.
  • Inrichting voor een niet-zelfstandige werkruimte in de (privé)woning
  • Kosten waar een vergoeding voor is ontvangen en niet worden meegenomen in de omzet. Stel dat de vraagouder de kosten vergoedt voor eten en luiers van het opvangkind. In het geval de gastouder deze bijdrage niet meeneemt in haar omzet, kunnen de kosten ook niet worden afgetrokken. De gastouder mag deze wel opvoeren als deze kosten zijn gefactureerd aan de ouder.