Hoe reageer ik op een vacature?


Wil je reageren op een vacature? Neem dan contact op per mail naar administratie@gobnl.nl met vermelding van de vacature.

Er zijn wel een aantal wettelijke minimale voorwaarden waaraan je moet voldoen;

Nanny gastouder

  • PRK registratie van gastouder vooraf aanmelding Gemeente
  • Geen kinderen nanny gastouder met OTS (Ondertoezichtstelling)
  • Nanny gastouder niet (tijdelijk) ontheven of ontzet uit ouderlijk gezag
  • Origineel wettelijk Diploma
  • EHBO-certificaat voor aanmelding Gemeente
  • Gastouder 18 jaar of ouder
  • Voertaal is Nederlands/ Fries
  • In het bezit van een geldig ID-bewijs

PRK registratie; Dit is de registratie in het Personen Register Kinderopvang met je Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

VOG; Verklaring Omtrent Gedrag, deze vragen wij digitaal voor je aan. Je ontvangt een mail van Justis. Na het inloggen met je DigiD en betaling, wordt deze naar je huisadres verstuurd. De kosten mag je opvoeren als onkosten.

LRK; Landelijk Register Kinderopvang. Wanneer alle documenten aanwezig zijn, verzorgen wij de registratie bij de Gemeente. De Gemeente geeft hierna opdracht aan de GGD om de woning en de gastouder te controleren of deze voldoen aan de wettelijke eisen. Dit hebben we vooraf samen met je doorgenomen zodat je goed bent voorbereid. nadat de GGD aan de Gemeente doorgeeft dat alles akkoord is, gaat de Gemeente de opvang locatie en gekoppelde nanny gastouder registreren in het LRK.

EHBO; Dit EHBO certificaat heb je nodig voordat we je kunnen aanmelden bij de Gemeente voor LRK registratie.