Personen Register Kinderopvang (PRK)

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich registreren in het Personenregister kinderopvang (PRK). Dit kan alleen met een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).

Registreren in 2 stappen

 1. De inschrijf plichtige moet zich inschrijven met een geldige VOG. Dit doet de inschrijf plichtige zelf.
 2. Gastouderbureau NL koppelt de ingeschrevene aan de organisatie.

Gastouderbureau NL moet ervoor zorgen dat die mensen die inschrijf plichtig zijn, zijn ingeschreven en gekoppeld. 

Wie moeten zich inschrijven?

 • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties
 • gastouders en hun volwassen huisgenoten
 • vaste en tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen
 • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
 • iedereen die woont op een opvang locatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren.

Wat is structureel aanwezig?

Iemand is structureel aanwezig als hij minimaal 1 keer in de 3 maanden minimaal een halfuur tijdens opvanguren op de locatie is. Bijvoorbeeld de schoonmaakster of de buurvrouw die tijdens opvanguren op bezoek komt.  

Uitzendkrachten

Bent u uitzendkracht? Schrijf u dan ook in als u even niet in de kinderopvang werkt. Als u ingehuurd wordt, hoeft de kinderopvangorganisatie u alleen nog te koppelen. U kunt dan nog dezelfde dag nog beginnen. Wordt u niet opnieuw ingehuurd? Dan moet de organisatie u ontkoppelen.

Eenmanszaken

Ook houders en eigenaren van eenmanszaken in de kinderopvang moeten zich inschrijven. Vergeet niet uzelf te koppelen aan de organisatie.


Opvang bij ouders thuis

Bij opvang op het adres van de ouders hoeft alleen de gastouder zich in te schrijven.

 

Het continu screenen verloopt als volgt:

 • Het inschrijf plichtige moet bij inschrijving het kenmerk van zijn VOG doorgeven. Zo controleren wij of iemand strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met werken in de kinderopvang.
 • De Justitiële Informatiedienst controleert daarna dagelijks of de geregistreerde persoon zo'n strafbaar feit heeft gepleegd. Is dit het geval, dan krijgt DUO een signaal.
 • DUO informeert de GGD, de GGD informeert de kinderopvangorganisatie van het gastouderbureau.
 • De inschrijf plichtige moet een nieuwe VOG aanvragen. Zonder nieuwe VOG mag deze persoon niet meer werken in de kinderopvang.

 

Wie heeft toegang tot het personenregister?

Het personenregister is niet openbaar. Wie staat ingeschreven, kan altijd zijn gegevens inzien. Verder mogen de volgende instanties gebruikmaken van het register:

 • Justid. Deze dienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gebruikt het register voor de continue screening.
 • De kinderopvangorganisatie waaraan iemand is gekoppeld is. Die kan de naam, geboortedatum, het Burgerservicenummer en het kenmerk van de VOG zien.
 • De GGD. De GGD gebruikt het register om te controleren of iedereen op de opvang locatie ingeschreven staat.
 • Gemeenten. Gemeenten hebben via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) toegang tot gegevens uit het personenregister. De gegevens worden alleen gebruikt om aanvragen van een kinderopvangorganisatie tot inschrijving in het LRK te kunnen beoordelen.
 • DUO. DUO beheert het registreer en handelt de signalen uit de continue screening af. 

Inschrijven

Geldige VOG nodig

Inschrijven in het personenregister (PRK) kan alleen met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG mag bij de inschrijving niet ouder zijn dan 2 maanden. Ook moet de VOG afgegeven voor functieaspect 84 (zorg voor minderjarigen) en / of functieaspect 86 (kinderopvang).

Is je VOG niet meer geldig? Dan moet je een nieuwe VOG aanvragen. Voor gastouders met een koppeling bij Gastouderbureau NL verzorgen wij deze aanvraag digitaal.

Inschrijven in personenregister

 1. Log in bij het Personenregister met uw Burgerservicenummer (bsn) en je DigiDLink opent externe pagina.
 2. Geef een van u berichten van het register via de Berichtenbox van MijnOverheid wilt krijgen, of per mail.
 3. Vul het kenmerk van uw VOG in. Het kenmerk is 14 tot 18 cijfers lang. Het staat achter 'Ons kenmerk' op uw VOG.
 4. Nadat uw VOG goedgekeurd is, betaalt u via iDEAL € 12, - inschrijfkosten.
 5. Stuur via het register een koppelverzoek naar uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau. Pas als u gekoppeld bent, is uw inschrijving compleet.
   Werkt u voor meer kinderopvangorganisaties? Stuur dan alle organisaties een koppelverzoek.

Inloggen personenregister

Nieuwe werkgever of functie

Eenmaal ingeschreven, hoeft u geen nieuwe VOG aan te vragen als u wisselt van werkgever of functie. Een nieuwe werkgever moet u nog wel koppelen aan zijn organisatie.

Uitschrijven

Hoeft u niet meer verplicht ingeschreven te staan, omdat u bijvoorbeeld niet meer in de kinderopvang werkt? Dan kunt u zich uitschrijven. U wordt dan niet meer gescreend.

 1. Laat u ontkoppelen door de houder van de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau.
 2. Log in op het personenregister met uw Burgerservicenummer en uw DigiD.
 3. Klik op 'Uitschrijven'.

Als u 4 maanden niet gekoppeld bent, wordt u automatisch uitgeschreven. U kunt deze periode eenmalig verlengen met 9 maanden. Deze verlenging regelt u ook in het personenregister.