Wat zijn bureaukosten?


Bureaukosten zijn de kosten die wij als gastouderbureau maken om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. Onze bureaukosten zijn inclusief alle bezoeken aan de opvang locatie en extra ondersteuning. Nanny Kinderopvang hanteert vaste en voordelige bureaukosten per maand ongeacht het aantal kinderen en ongeacht het aantal opvanguren. 


 

Bemiddeling

 • Geen administratie en inschrijfkosten.
 • Vanaf 2006 ervaren in bemiddeling en begeleiding ouders en gastouders.
 • Lage bureaukosten per maand voor de ouder
 • Geen administratiekosten voor de gastouder
 • Bereikbaar van 9: 00u - 20: 00u
 • Actieve bemiddeling voor gastouderopvang
 • Bemiddeling bij conflicten tussen ouder en gastouder
 • Gratis gastoudervinden op Gastouder Nederland.
 • Minimaal twee keer per jaar een huisbezoek op de opvang locatie
 • Minimaal een keer per jaar een voortgangsgesprek


Registratie

 • Documenten opmaken voor LRK-registratie.
 • Inspectie opvang locatie voor GGD inspectie en aanmelden LRK
 • Aanmelden Gemeente voor registratie in Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
 • Persoonlijke begeleiding nanny gastouder op voorbereiding GGD inspectie


Pedagogiek 

 • Pedagogisch beleidsplan
 • Pedagogische helpdesk voor ouders en gastouders
 • Thema bijeenkomsten organiseren
 • Pedagogisch beleidsplan opstellen voor gastouders
 • Voedingsadvies
 • Pedagogische workshops
 • Jaarlijkse pedagogische evaluatie met gastouder.
 • Ondersteuning met het Pedagogische Boomhuis


Veiligheid 

 • Een jaarlijkse risico-inventarisatie gezondheid op de opvang locatie 
 • Een risico-inventarisatie veiligheid op de opvang locatie 
 • Advies brandveiligheid.
 • Advies over de veiligheidsrisico's Gezondheid.
 • GGD inspectie ondersteuning
   

Administratie

 • Mobiele app, regel je administratie onderweg
 • Maandelijkse factuur per e-mail.
 • Betaling van de gastouder binnen twee werkdagen
 • Financiële helpdesk voor al jouw problemen en vragen
 • Registratie van de gastouder in het Landelijk register Kinderopvang
 • Administratie huishoudelijke werkzaamheden bij nanny gastouderopvang.
 • Begeleiding van de gastouder als ZZP-er


 

Fiscaal

 • Fiscaal jaar overzicht
 • Jaaropgaaf ouder
 • Jaaropgaaf gastouder 
 • Jaaropgaaf huishoudelijke werkzaamheden nanny opvang.
 • Hulp aan huis bij aanvraag kinderopvangtoeslag.


 

Algemeen

 • Vast eigen contactpersoon
 • Een intern en extern klachtenreglement
 • Aangesloten bij geschillencommissie
 • Mogelijkheden voor het volgen van de MBO2 opleiding Helpende Zorg en Welzijn
 • Kinder praktijk EHBO-cursussen met online theorie.
 • Nieuwsbrieven voor ouders en gastouders.

 

 

Bezoeken 

 • Jaarlijks inspectie opvang locatie + vastlegging document RIE
 • Jaarlijks voortgangsgesprek gastouder op opvang locatie
 • Extra bezoeken persoonlijk advies/ondersteuning


 

Tarief

Het voordelige vaste tarief is € 69,50 per maand, ongeacht het aantal kinderen en ongeacht het aantal opvanguren. Ons transparante tarief komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Maak je berekening via onze Nanny Calculator. De netto maandelijkse ouderbijdrage(werkelijke ouder kosten) zijn inclusief de nanny gastouder vergoeding en inclusief de bureaukosten. De gemiddelde uren en het uurtarief uit de berekening kun je invullen bij de aanvraag of wijziging van de kinderopvangtoeslag.